Sustainability ESG

Chứng nhận ISO14001

Chứng nhận ISO14001

ISO14001認証

TNhờ những nỗ lực này, vào ngày 4 tháng 8 năm 2006, chúng tôi đã có thể đạt được chứng nhận ISO14001:2004 từ Tổ chức Đảm bảo Chất lượng Nhật Bản [2-6-10 Takejima, Nishiyodogawa-ku, Osaka-shi, từ Trụ sở chính, Nhà máy Osaka, Phòng thí nghiệm Osaka, v.v. (Trang web Osaka)]. Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ xem xét nhiều hơn đến các nỗ lực bảo vệ môi trường và đóng góp cho xã hội từ một góc độ mới. Cám ơn vì sự hỗ trợ liên tục của bạn.

 1. October 1,2017
 2. IMV Corporation
 3. Junpei Kojima President and Representative Director

Chính sách môi trường

IMV công nhận rằng tất cả nhân viên đều có trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ môi trường toàn cầu và nhằm mục đích tạo ra một môi trường tốt hơn tại nơi làm việc tương ứng của họ.

 • Mọi người làm việc trong IMV sẽ thiết lập mục đích và tài liệu tham khảo cho từng bộ phận và Hoạt động để liên tục cải thiện việc kiểm soát môi trường.

 • Chúng tôi sẽ nỗ lực bảo tồn tài nguyên và năng lượng, đồng thời nỗ lực thiết kế, phát triển, sản xuất và cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm thân thiện với môi trường.

 • Chúng tôi sẽ tuân thủ các luật và quy định về môi trường và cố gắng đảm bảo quản lý môi trường triệt để và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

 • Chính sách này sẽ được toàn thể nhân viên quán triệt thực hiện và công khai ra bên ngoài công ty.

Kế hoạch hành động vì môi trường

Theo Chính sách Môi trường của IMV, một Chương trình Hành động vì Môi trường đã được xây dựng từ năm 2006.
Chương trình Hành động vì Môi trường quy định mục đích và tham chiếu trung và dài hạn, và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện việc quan sát để đạt được chúng.

 • Nhận thức về môi trường tốt hơn

  01

  Nhận thức về môi trường tốt hơn

  Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về môi trường của nhân viên để làm cơ sở cho các cân nhắc về môi trường toàn cầu.
 • Giảm sử dụng các chất hóa học

  02

  Giảm sử dụng các chất hóa học

  Chúng tôi sẽ thúc đẩy các hoạt động sản xuất để giảm thiểu việc sử dụng các chất hóa học trong quá trình sản xuất.
 • Phát triển sản phẩm tiết kiệm năng lượng

  03

  Phát triển sản phẩm tiết kiệm năng lượng

  Chúng tôi hướng tới mục tiêu tiết kiệm năng lượng trên hệ thống thử nghiệm và phát triển các sản phẩm đóng góp cho các hoạt động môi trường xã hội.