Sản phẩm Chi tiết

k2 Trình xem dữ liệu Tải xuống hướng dẫn sử dụng

K2 Trình xem dữ liệu phiên bản.

Trình xem dữ liệu K2

Phần mềm này cho phép hiển thị các tệp dữ liệu kết quả kiểm tra được lưu sau khi kiểm tra với các ứng dụng SINE, RANDOM và SHOCK. Nó có thể được sử dụng để hiển thị các điều kiện thử nghiệm, kết quả đồ họa, so sánh dữ liệu thử nghiệm trước đây (hiển thị chồng chéo) và tạo báo cáo.

Tài liệu

Vui lòng đảm bảo kiểm tra “Thỏa thuận cấp phép K2 DataViewer” sau đây và đăng ký tải xuống từ biểu mẫu bên dưới.
*Tại thời điểm đăng ký, giả định rằng bạn đã đồng ý với thỏa thuận cấp phép đặc điểm kỹ thuật.

PDF

Nếu bạn không nhận được email trả lời tự động

Nếu bạn không nhận được email trả lời tự động, có thể do một trong các nguyên nhân sau.

Nếu bạn đã thiết lập từ chối nhận

Vui lòng thay đổi cài đặt để bạn có thể nhận được “K2DV@imv-corp.com”.

Nếu có lỗi trong địa chỉ email đã nhập

Vui lòng nhập địa chỉ email chính xác và đăng ký lại.

Tải xuống biểu mẫu

Vui lòng đợi trong giây lát để biểu mẫu hiện ra.

Nếu biểu mẫu không xuất hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi