Seminar Seminars

Lưu trữ hội thảo trên web

  • K2+ A new vibration controller【DSS-No.73】

    Hội thảo trực tuyến này nói về bộ điều khiển rung mới nhất với khả năng sử dụng và hiệu suất thử nghiệm nâng cao bên cạnh các chức năng mạng được cải thiện.

  • Using optical measurement systems for shaker applications【DSS-No. 74】

    Hội thảo trực tuyến kéo dài một giờ về cách sử dụng hệ thống đo lường quang học cho ứng dụng máy lắc.