Testlab Test & solution

EMH-3000

Móc điện từ để thử nghiệm thả rơi

  • EMH-3000
Đặc trưng tiêu chuẩn tuân thủ Khối lượng lơ lửng tối đa (kg)
Khối lượng lơ lửng lớn nhất ở phía tây Nhật Bản JIS Z 0200/JIS Z 0202 v.v. 50 to 3000