Testlab Test & solution

i230/SA2M/C

Hệ thống kiểm tra độ rung kết hợp buồng

  • i230/SA2M/C
Đặc trưng Dải tần số
(Hz)
Lực lượng định mức Số tài khoản tối đa Tốc độ tối đa Độ phân giải tối đa
(mmp-p)
khối lượng phần ứng(kg) Tải tối đa
(Kilôgam)
Lập dị cho phép
Chốc lát
(N・m)
Đường kính thân máy lắc
(mm)
Sin
(kN)
Ngẫu nhiên
(kN rms)
Sốc
(kN)
Sin
(m/s 2)
Ngẫu nhiên
(m/s 2 vòng/phút)
Sốc
(m/s 2 cực đại)
Sin
(bệnh đa xơ cứng)
Sốc
(m/s cực đại)
Tuân thủ ISO19453,
Tuân thủ tiêu chuẩn GB
3000 16 16 32 1159 820 2318 2.2 2.2 51 13.8 300 700 Φ200

buồng

Kích thước bên trong W × D × H (mm) Phạm vi nhiệt độ(℃) Phạm vi thay đổi nhiệt độ(℃/phút.) Phạm vi độ ẩm(%RH)
1000 × 1000 × 1000 -70 to +180 1.5 20 to 98