Testlab Test & solution

Dụng cụ đo độ rung (gia tốc, biến dạng) không dây MRS100

Dụng cụ đo lường

  • Dụng cụ đo độ rung (gia tốc, biến dạng) không dây MRS100
Ví dụ ứng dụng Khoảng cách đo tối đa Nhà chế tạo
Máy bay không người lái và các vật thể bay khác
Cơ thể quay như máy thử ly tâm
Máy móc xây dựng và các thiết bị phương tiện khác
Kiểm tra độ rung
*Đầu dò đo biến dạng có thể kết nối
50 m Kyowa Dengyo Co., Ltd.
Click here for the website.