Testlab Test & solution

TBV-2000-K200-A-G

Head expander

  • TBV-2000-K200-A-G
Tần số tối đa(Hz) Khối lượng(tôi kg) Kích thước(mm)
200 1400 2005 × 2000