Testlab Test & solution

TBV-950S-A65-M

Head expander

  • TBV-950S-A65-M
Tần số tối đa(Hz) Khối lượng(tôi kg) Kích thước(mm)
1000 120 950 × 950