Testlab Test & solution

TS-3000-5H

Multi-point vibration test system

  • TS-3000-5H
Đặc trưng Dải tần số
(Hz)
Lực lượng định mức Số tài khoản tối đa Tốc độ tối đa Độ phân giải tối đa
(mmp-p)
khối lượng phần ứng(kg) Tải tối đa
(Kilôgam)
Lập dị cho phép
Chốc lát
(N・m)
Đường kính thân máy lắc
(mm)
Sin
(kN)
Ngẫu nhiên
(kN rms)
Sốc
(kN)
Sin
(m/s 2)
Ngẫu nhiên
(m/s 2 vòng/phút)
Sốc
(m/s 2 cực đại)
Sin
(bệnh đa xơ cứng)
Sốc
(m/s cực đại)
Đồng thời 3 trục,
Gia tốc cao,
cao tần
2000 30 (X/Z) 30 (X/Z) 60 (X/Z) Số tài khoản tối đa
217.3 (đồng thời)
2.0 76.2 138 300 3300 500 × 500
45 (Y) 45 (Y) 90 (Y)