Case study Case

Đo độ rung và tạo các mẫu kiểm tra độ rung cho vận chuyển đường dài

  • Nghiên cứu trường hợp thử nghiệm đo lường
  • kiểm tra giao thông vận tải
  • Đường sắt

yêu cầu

Một gói giấy đã bị hư hỏng trong khi vận chuyển các sản phẩm sữa đến một thành phố lớn.
Khách hàng đã yêu cầu đo độ rung trong quá trình vận chuyển đường dài, mẫu rung trong quá trình vận chuyển được phân tích và mẫu thử được tạo trên máy kiểm tra độ rung.

Chi tiết phân tích

Tất cả các rung động từ nhà máy đến điểm dỡ hàng được đo trên thân xe tải, giường và các bộ phận của sản phẩm và được phân loại là rung lắc và rung động ngẫu nhiên.
Các mẫu kiểm tra độ rung sau đó đã được tạo và thử nghiệm.

Sau đó, các sản phẩm được trải qua các mẫu thử nghiệm giống nhau, giúp loại bỏ mọi tai nạn vỡ.

長距離輸送の振動測定と加振試験パターンの作成