TestLab Test & solution

Giải pháp đo lường

Đo lường và phân tích môi trường giao thông vận tải

Chuẩn bị các điều kiện kiểm tra độ rung và tư vấn

Đo lường và phân tích độ rung, tiếng ồn, sức căng và nhiệt độ

  • Ô nhiễm, độ rung và tiếng ồn
  • Mặt đất, cầu, kết cấu, sàn nhà, v.v.
  • Linh kiện ô tô, linh kiện điện, máy công cụ, đường ống, v.v.
  • Rung động của các vật thể quay như động cơ (phân tích phương thức thử nghiệm, phân tích theo dõi đơn hàng, phân tích Campbell), phân tích nguồn âm thanh (phân tích cường độ âm thanh)

Giải pháp đo lường

Cuộc điều tra

Vui lòng đợi trong giây lát để biểu mẫu hiện ra.

Nếu biểu mẫu không xuất hiện, vui lòngli​ên hệ với chúng tôi