Case study Case

Đo rung động trên các phương tiện đặc biệt đang chuyển động

  • Nghiên cứu trường hợp thử nghiệm đo lường
  • kiểm tra giao thông vận tải
  • Đường sắt

yêu cầu

Xe y tế như xe khám được trang bị các thiết bị đắt tiền và chính xác.
Việc phát triển các cơ chế chống rung để bảo vệ an toàn các thiết bị chính xác này khỏi các rung động khi xe đang chạy và việc định lượng các kiểu rung trong khi xe đang chạy là điều cần thiết.
Khách hàng cũng muốn nhận được các đề xuất về cơ chế có thể chịu được rung động.

Chi tiết phân tích

Rung động của các bộ phận khác nhau của thiết bị chính xác trong các kiểu lái xe khác nhau trên đường nói chung và đường cao tốc đã được đo, tần số rung và đại lượng rung tại đó các bộ phận được phân tích.
Chúng tôi cũng đề xuất các cơ chế và cấu trúc cách ly rung động cho thiết bị.

特殊車両の走行中の振動測定