Sản phẩm Chi tiết

Bộ khuếch đại phí (VM-1980/3)

Hệ thống đo độ rung

Bộ khuếch đại phí
(VM-1980/3)

Bộ khuếch đại phí tuyến tín hiệu 3 nhỏ gọn

Bằng cách kết nối với gia tốc kế áp điện, nó có thể tạo ra dạng sóng gia tốc ở dạng điện áp.

Đặc trưng

Nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ

Để bàn hoặc sử dụng di động

Có thể sử dụng làm bộ khuếch đại điện tích cho hệ thống phân tích rung động (wavestocker).

Thành phần hệ thống

Thành phần hệ thống
ĐẦU RA AC (±5 V ở toàn thang đo) Đầu ra dạng sóng máy hiện sóng, máy đo hoạt động và máy ghi dữ liệu, v.v.

VP-113R Gia tốc kế áp điện

VM-0330/16 Hệ thống ghi và phân tích dữ liệu

Vẽ phác thảo

kích thước bên ngoài