Sản phẩm Chi tiết

Máy đo độ rung đầu vào sạc kỹ thuật số (VM-1970)

Hệ thống đo độ rung

Máy đo độ rung đầu vào sạc kỹ thuật số
(VM-1970)

Bao phủ từ 1 Hz đến 100 kHz

Chuyển đổi giá trị đo hoặc thay đổi đơn vị là tự động. Không cần thao tác phức tạp và chỉ dẫn dễ đọc.

Đặc trưng

Chức năng H có thể đo lường được

Chức năng báo mức

Có sẵn tính toán mức độ nghiêm trọng của rung động theo tiêu chuẩn ISO-10816.

Thành phần hệ thống

Thành phần hệ thống
ĐẦU RA AC
(± 5 V ở toàn thang đo, tải tối thiểu 10 kΩ) Đầu ra dạng sóng
Kết nối với máy hiện sóng, máy đo hoạt động, máy ghi dữ liệu, v.v.
ĐẦU RA DC
(± 5 V ở toàn thang đo, tải tối thiểu 10 kΩ) Đầu ra mức rung
bút ghi âm
VP-32 Gia tốc kế áp điện