Testlab Test & solution

Buồng bán phản xạ

Buồng bán phản xạ

  • Buồng bán phản xạ
Dùng cho Kích thước bên trong Rộng × Sâu × Cao(mm) Tiếng ồn nền trong nhà
Đo mức độ tiếng ồn khác nhau
-Kiểm tra tiếng rít & tiếng lạch cạch (Kiểm tra tiếng ồn)
-Đo mức công suất âm thanh của các thiết bị điện tử nhỏ
JIS Z 0200/JIS Z 0202, v.v. NC20 trở xuống