Tin tức tin tức doanh nghiệp

Hỗ trợ đa ngôn ngữ cho trang web đã được hoàn thành.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng tất cả bảy ngôn ngữ hiện đã có trên trang web của chúng tôi.
Cùng với sự thay đổi này, các trang web tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Thái và tiếng Việt đã được hợp nhất.
Các URL đã được thay đổi, vì vậy nếu bạn đã đăng ký chúng trong “Ưa thích” hoặc “Dấu trang” của trình duyệt, v.v., vui lòng thay đổi đăng ký của bạn thành URL mới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích và cải thiện nội dung của trang web.Chúng tôi mong được tiếp tục bảo trợ của bạn.