Case study Case

Điều tra lỗi van điều tiết không khí và làm rõ tiếng ồn

  • Phụ tùng ô tô
  • Nghiên cứu trường hợp thử nghiệm đo lường

yêu cầu

Đã nhận được khiếu nại rằng bộ giảm chấn trục tạo ra tiếng ồn bất thường khi lái xe.

Một cuộc điều tra và phân tích đã được yêu cầu.

Tổng quan về thử nghiệm

Chuyển động của giảm chấn trước khi lắp và chuyển động của giảm chấn khi lắp lên xe thực tế được đo đạc và kiểm chứng trên đường thực tế với lái xe chuyên nghiệp.Kết quả là, hai rung động thành phần (tần số) áp dụng cho bộ giảm chấn đã được xác định và khả năng tái tạo tiếng ồn trong thử nghiệm băng ghế dự bị đã được xác minh.Biểu đồ bên dưới hiển thị biểu đồ phân tích phương thức của các chuyển động đã xác định, biểu đồ này sẽ được đưa vào báo cáo dưới dạng video clip.

エアーダンパーの不具合調査と異音の解明