Case study Case

済Panasonic Corporation

  • nghiên cứu trường hợp giao hàng

Về công ty

Bộ phận sản phẩm CNTT của Tập đoàn Panasoic sản xuất máy tính xách tay như dòng “Let’s note”.
“Chúng tôi muốn tiến hành thử nghiệm gần với môi trường mà khách hàng thực sự sử dụng”Đây là một chính sách để kiểm tra từ phát triển đến sản xuất.

thách thức khách hàng

Để hiện thực hóa “chính sách khách hàng là trên hết”, không chỉ test tiêu chuẩn, các Nhà thiết kế đã mang mẫu đến đoàn tàu đông đúc và tự đo thực tế khi tự mình trải nghiệm.

Họ đang kiểm tra bằng cách nâng cao hơn nữa mức độ dựa trên các bài kiểm tra tiêu chuẩn và dữ liệu thực địa được thu thập độc lập Ngoài ra, bài kiểm tra được thực hiện không chỉ bằng rung động mà còn bằng cách kết hợp các yếu tố căng thẳng khác, đây là một bài kiểm tra khó ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi.
Họ muốn tiến hành một bài kiểm tra xem xét các môi trường khác nhau trên thế giới và không hài lòng với bài kiểm tra hiện tại và đang tiến hành các bài kiểm tra bên lề.
Các bài kiểm tra độ rung thường xuyên hơn các bài kiểm tra khác.
ba hệ thống rung không có sẵn vì nó được sử dụng để kiểm tra luôn.
Kiểm tra độ rung là một bài kiểm tra không thể thiếu khi khả năng chống rung của PC di động ngày càng được cải thiện và người phụ trách ước tính tầm quan trọng đó sẽ ngày càng tăng lên trong tương lai.

IMVsolution

Chúng tôi đã được khen ngợi về sự dễ sử dụng của 2 điểm sau đây.

  1. Cơ chế nâng giúp bàn đứng của “i series” được nâng tự động.
  2. Bàn nằm ngang và bộ tạo rung, có thể rút ngắn thời gian bắt vít để kết nối.

iseries (Phạm vi tiêu chuẩn)

Các thử nghiệm rung động đã trở nên đa dạng và các thông số kỹ thuật ngày càng nghiêm ngặt.
i-series cung cấp dòng sản phẩm thân thiện với người dùng với hiệu suất và độ bền được nâng cao.

Thông tin chi tiết sản phẩm