Case study Case

SGS: Dịch vụ kiểm tra và chứng nhận

  • nghiên cứu trường hợp giao hàng

Về công ty

SGS có hơn 95.000 nhân viên với 2400 văn phòng và phòng thí nghiệm trên khắp thế giới.
SGS là một trong những phòng thử nghiệm và chứng nhận độc lập lớn nhất thế giới.
Địa điểm Taylor, MI Hoa Kỳ chuyên về các ứng dụng lão hóa, đặc biệt là trong môi trường khí nóng cho hệ thống ống xả.

Customer challenge

SGS có hơn 6 máy lắc được cấu hình để thử nghiệm các chất xúc tác ở nhiệt độ khắc nghiệt.
Họ tạo ra nhiệt độ cao bằng cách sử dụng hệ thống đốt.
Mối quan tâm của việc sử dụng phần ứng dây quấn là nó không thể chịu được nhiệt độ của các thiết bị được thử nghiệm.
Họ đã thấy n hỏng hóc của phần ứng quấn dây trong quá khứ và chỉ sử dụng phần ứng quấn không dây cho cơ sở của họ.

IMV solution

IMV đã chứng minh thông qua các trang web tham khảo, mục danh mục và dữ liệu lịch sử rằng máy lắc IMV có thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.
Chúng tôi đã có thể cho những khách hàng khác thấy rằng họ đã sử dụng IMV cho các ứng dụng khí nóng trong nhiều năm mà không gặp vấn đề gì.
Điều đó, cùng với thực tế là chúng tôi có một ổ ghi trong danh mục đã chứng tỏ kinh nghiệm và sự tự tin của chúng tôi cũng như rủi ro thấp khi sử dụng máy lắc IMV.
Chúng tôi đã sử dụng các hệ thống đã được lắp đặt ở Hoa Kỳ trong nhiều năm mà không gặp sự cố nào để làm bằng chứng về độ tin cậy và sự tận tâm với chất lượng.

Customer benefits

SGS đã sử dụng hệ thống này được vài tháng và đánh giá cao thiết kế của IMV.
Thời gian thiết lập giữa các trục đã giảm nhờ hệ thống căn chỉnh của chúng tôi.
Họ đã theo dõi việc sử dụng năng lượng và sẽ thực hiện một nghiên cứu nội bộ về tiết kiệm chi phí của máy lắc ECO sẽ được sử dụng để biện minh cho các hệ thống trong tương lai.
IMV đã cung cấp một giải pháp hoạt động tốt và cung cấp cho SGS một nguồn cung cấp thiết bị đáng tin cậy khác.