TestLab Test & solution

Hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISO27001)

Hệ thống quản lý an ninh thông tin đạt chứng chỉ ISO 27001

Chúng tôi đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 27001 về hệ thống quản lý an ninh thông tin kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2014.
Toàn bộ công ty sẽ tiếp tục làm việc để bảo vệ thông tin quan trọng của khách hàng.

Đề cương

Mark ISO/IEC 27001:2013
Locations

【Osaka Test Laboratory】
2-6-10 Takejima, Nishi-Yodogawa-ku, Osaka

【Nagoya Test Laboratory】
5-2-18, Neura-cho, Miyoshi-shi, Aichi

【Advanced Technology Centre for Environmental Testing】
Tokyo Nishi Industrial Park, 2193-28, Yatsuzawa, Uenohara-shi, Yamanashi

【e-Test Centre Japan】
4102-142 Miyadera, Iruma-shi, Saitama,

【Kasugai Test Laboratory】
3-24-5, Kamijo-cho, Kasugai-shi, Aichi

Registered Applicable Standards ISO/IEC 27001:2013
Fields Security management of commissioned testing data, test data, internal data, hardware, software and network security in commissioned vibration testing services.
Number JA0302-23S-1
Date Date of first registration : 1 December 2014
Date of issue : 2 December 2015
Date of renewal : 23 Jun 2023

Hệ thống quản lý bảo mật thông tin

Nhấp chuột đây để đọc Chính sách cơ bản về bảo mật thông tin của chúng tôi