Case study Case

Thiết bị điện và dây cáp điện.

  • Nghiên cứu trường hợp kiểm tra độ rung
  • Thử nghiệm độ bền
  • Sin
  • Người khác

Các trường hợp thử nghiệm sử dụng nhiều hệ thống thử nghiệm rung động.

Tổng quan về thử nghiệm

■Mục đích

Thử nghiệm đánh giá độ bền của thiết bị điện và cáp điện

 ■EUT

Cáp nguồn Kích thước: xấp xỉ 15 m. 1500 (kg)

■điều kiện thử nghiệm

Kiểm tra sóng Sin, kích thích dọc

Hình ảnh trạng thái thử nghiệm

Bản ghi nhớ

Cơ sở vật chất sử dụng

Hệ thống kiểm tra độ rung: 1 J260LS, 2 i230s.

Bộ điều khiển rung: Phần mềm K2 Multi-Sin

Thời gian kiểm tra/thời gian làm việc

300 hours