Case study Case

Kiểm tra âm thanh đơn giản của thiết bị gắn trên tên lửa

  • Nghiên cứu trường hợp kiểm tra độ rung
  • hàng không vũ trụ
  • Tiếng rít & tiếng lạch cạch

Tổng quan về thử nghiệm

■ Mục đích

Để đánh giá tác động đối với thiết bị trên tàu do trường âm thanh tạo ra trong quá trình phóng tên lửa.

■ EUT

Fairing (có lắp đặt thiết bị trên tàu)

■ điều kiện thử nghiệm

Tần số: 25 đến 2000 Hz
Áp suất âm thanh: Xấp xỉ. Tổng thể là 115 dB (sau khi thử nghiệm, áp suất âm thanh khi khởi động được hiệu chỉnh và phân tích).
Thời lượng kiểm tra: 10 giây.

dàn áo

Hình ảnh biểu đồ phân tích

Bản ghi nhớ

Cơ sở vật chất sử dụng

Thiết bị tải âm thanh: Loa công suất Yamaha DZR315, loa siêu trầm DXS18XLF
Thiết bị thu âm: Micro Rion UC-59
Thiết bị đo: K-Technos DASmini-DF2800