Sản phẩm Chi tiết

Spin rotor kit / Micro master

Bộ cánh quạt quay (VM-101)/
Chủ vi mô (VM-111)

Mô hình giáo dục để có được kỹ năng chẩn đoán rung động

Các trạng thái bình thường và bất thường được tạo ra một cách giả tạo để so sánh
từng điều kiện.

Đặc trưng

Tái tạo trạng thái hỏng hóc (mất cân bằng, trầy xước ổ đỡ) của máy quay

Tái tạo sai lệch và bánh răng *chỉ dành cho VM-101

Chức năng

Đặc trưng

Vẽ phác thảo

Đơn vị: mm

  • Bộ roto quay VM-101

    Máy bay chiến đấu VM-101 Vẽ phác thảo
  • siêu nhỏ chủ VM-111

    Máy bay VM-111 Vẽ phác thảo