Sản phẩm Chi tiết

Máy ghi môi trường vận tải Tough Logger

Hệ thống đo độ rung

Máy ghi môi trường vận tải Tough Logger
(TR-1000)

Phục vụ công tác điều tra, đánh giá tuyến đường vận chuyển

Để điều tra thêm về nguyên nhân gây ra lỗi do sốc, rơi, nhiệt độ hoặc độ ẩm.
Để đánh giá độ bền rung động.
Để nghiên cứu & phát triển gói cước phù hợp nhất.

08 February 2024

Máy ghi môi trường vận chuyển Tough Logger (TR-1000) chỉ được cung cấp khi còn hàng.

Hoàn thành việc bán hàng và Hướng dẫn thời gian bảo trì

Đặc trưng

Tích hợp cảm biến rung 3 trục và nhiệt ẩm kế

Tất cả các kênh được lấy mẫu đồng thời

Dữ liệu được chuyển dễ dàng bằng USB

Thời gian đo liên tục tối đa là 30 ngày*

*Tùy thuộc vào dung lượng của pin/thẻ nhớ

Chức năng

Nắm bắt môi trường giao thông

Có khả năng điều tra, đánh giá tuyến đường vận chuyển bằng cách đo rung động, nhiệt độ, độ ẩm trên tổng thể tuyến đường. Dạng sóng có thể được đo liên tục và hiển thị hoặc phân tích PSD có sẵn bằng cách sử dụng phần mềm đính kèm “Waveviewer”.

Màn hình phần mềm

 • Màn hình cài đặt
  Hình ảnh màn hình phần mềm (Màn hình cài đặt)
 • Màn hình phân tích dạng sóng rung và PSD
  Hình ảnh màn hình phần mềm (Màn hình phân tích dạng sóng rung và PSD)

Màn hình phần mềm tùy chọn

 • Màn hình chỉnh sửa dữ liệu
  Hình ảnh màn hình phần mềm tùy chọn (Màn hình chỉnh sửa dữ liệu)
 • Màn hình phân tích PSD
  Hình ảnh màn hình phần mềm tùy chọn (màn hình phân tích PSD)

Vẽ phác thảo

Đơn vị: mm

kích thước bên ngoài