Sản phẩm Chi tiết

Vỏ bảo vệ máy dò địa chấn (SW-72-PC-SUS)

tùy chọn máy đo địa chấn

Vỏ bảo vệ máy dò địa chấn
(SW-72-PC-SUS)

Bảo vệ máy đo địa chấn khỏi sốc hoặc bụi.
Sản xuất bởi SUS *Sản xuất bởi SPCC cũng có sẵn.

Mô hình áp dụng

SW52

Vẽ phác thảo

sw-72-pc-sus