Sản phẩm Chi tiết

Hệ thống hiệu chuẩn máy đo địa chấn (PET-0A & PET-03H)

Các sản phẩm liên quan đến máy đo địa chấn

Hệ thống hiệu chuẩn máy đo địa chấn
(PET-0A & PET-03H)

Để dễ dàng kiểm tra tại chỗ máy đo địa chấn

Đây là hệ thống tạo chuyển động động đất bằng sự kết hợp giữa bàn dao động ngang điện động cực nhỏ (PET+03H) và bộ khuếch đại công suất tích hợp bộ tạo dao động (PET-0A).

Đặc trưng

Bàn trượt nhỏ và gọn

Có thể hoạt động bằng đầu vào tín hiệu bên ngoài