Report Vibration tips

Chương3Ví dụ về sử dụng rung kế

1. Chúng ta có thể sử dụng máy đo độ rung ở đâu?

Rung động có thể ảnh hưởng đến độ bền và độ tin cậy của máy móc và cấu trúc, và điều rất quan trọng là phải đo độ rung trước khi xảy ra hư hỏng hoặc tắt máy bất thường.

Chúng ta có thể sử dụng máy đo độ rung ở đâu?

2. Các ứng dụng

Click vào hình để xem trang chi tiết sản phẩm.

danh mục

Bạn có thể tải xuống các Catalog bên dưới.

danh mục