Report Vibration Tips

Chương6Dòng sản phẩm

1. Dòng sản phẩm

Tình hình sử dụng như thế nào?

  • bảo trì thường xuyên

  • Muốn nắm bắt giá trị rung động mọi lúc

Bạn kiểm soát
một cơ sở như thế nào?

  • Muốn đo độ rung với trọng tâm đặc biệt là độ rung của máy.
  • Muốn xác định tình trạng thiết bị theo tiêu chuẩn đánh giá độ rung của ISO.
  • Muốn cài đặt cảm biến và gửi dữ liệu đo lường không dây.
  • Muốn ghi lại chính xác các rung động trong dải tần số thấp, chẳng hạn như máy móc có vòng quay thấp hoặc rung động trên sàn.

Làm thế nào để bạn kiểm soát một cơ sở?

  • Muốn điều khiển bằng cách xuất tín hiệu tiếp điểm khi vượt quá một vạch nào đó.
  • Muốn xuất tín hiệu tương tự về xu hướng rung để phát hiện các dấu hiệu hỏng hóc.
  • Muốn tiến hành chẩn đoán chính xác dựa trên dạng sóng rung động.
  • Muốn xuất xu hướng rung dưới dạng tín hiệu tương tự và có cảm biến tích hợp trong máy.