Report Vibration tips

Chương 1Bảo trì dự đoán là gì?

Bảo trì dự đoán là thực hành thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận của máy móc và thiết bị trong nhà máy bằng cách ‘dự đoán’ trước các dấu hiệu lỗi hoặc hỏng hóc.Khi một máy móc hoặc thiết bị bị hỏng, sẽ có một số ‘dấu hiệu’ nhất định.Công việc bảo trì được thực hiện để nắm bắt trước những dấu hiệu này và ngăn ngừa sự cố trước khi chúng xảy ra.

Nếu ‘dấu hiệu hỏng hóc’ có thể được phát hiện một cách đáng tin cậy, thì chi phí (bộ phận, chi phí lao động, v.v.) phát sinh trong trường hợp hỏng hóc có thể được giảm thiểu một cách đáng tin cậy và có thể cải thiện hiệu suất sử dụng thiết bị và máy móc.Các từ đồng nghĩa bao gồm ‘bảo trì dự đoán’, ‘bảo trì dựa trên tình trạng’ hoặc ‘bảo trì theo dõi tình trạng’.

Khi máy móc xuống cấp…

Khi máy móc xuống cấp...

Khi máy móc bị hỏng…

Khi máy móc bị hỏng...

Để ngăn máy móc bị hỏng, chẩn đoán chính xác là điều cần thiết.