Sản phẩm Chi tiết

K-loạt

Hệ thống cơ bản (Trục đơn)

K-loạt
(Phạm vi làm mát bằng nước kích thích cao)

Môi trường thử nghiệm lớn, yên tĩnh và được cải thiện

Momen lệch tâm lớn cho phép giúp vật nặng rung động ổn định.
Hệ thống làm mát bằng nước không tạo ra tiếng ồn đầu vào hoặc khí thải, dẫn đến môi trường thử nghiệm yên tĩnh và được cải thiện.

Đặc trưng

Thiết kế hệ thống im lặng

Hệ thống làm mát bằng nước không tạo ra âm thanh nạp và khí thải mà hệ thống làm mát bằng không khí phát ra.

Ghi lại những thành tựu quan trọng

IMV đã và đang phát triển hệ thống làm mát bằng nước tiên tiến nhất.

Mẫu chèn bảng

Đơn vị: mm

Mẫu chèn bảng

Tải xuống danh mục

Mục lục