Sản phẩm Chi tiết

J-loạt

Hệ thống cơ bản (Trục đơn)

J-loạt
(Phạm vi dịch chuyển lớn)

J-loạt cho phép thử nghiệm vận tốc cao và dịch chuyển lớn

Thử nghiệm xóc trong thời gian dài đòi hỏi vận tốc cao và độ dịch chuyển lớn.
J-loạt là một hệ thống chức năng cao mang lại khả năng sử dụng và độ bền được trang bị các chức năng phù hợp với thử nghiệm tốc độ cao và chuyển vị lớn.

Đặc trưng

Mở rộng phạm vi thử nghiệm tối đa

・Vận tốc tối đa của lực Sin: 2,4 m/s ・Vận tốc tối đa của lực Sốc: 4,6 m/s ・Độ dịch chuyển tối đa: 100 mmp-p

Hệ thống hỗ trợ phần trên (phần ứng) được cấp bằng sáng chế Hướng dẫn PS

Hướng dẫn dốc song song là tiêu chuẩn

Tất cả các mô hình có thể được ghép nối trực tiếp với buồng thử nghiệm khí hậu

Mẫu chèn bảng

Đơn vị: mm

Mẫu chèn bảng

Tải xuống danh mục

Mục lục