Sản phẩm Chi tiết

i-loạt

Hệ thống cơ bản (Trục đơn)

i-loạt
(Phạm vi tiêu chuẩn)

Áp dụng toàn cầu với thành công bán hàng trong hơn 15 năm.

Sê-ri i là loạt sản phẩm tiêu chuẩn và dễ bảo trì hơn so với các sản phẩm phù hợp với khách hàng.

Đặc trưng

Phạm vi kiểm tra:

・Gia tốc tối đa: 1250 m/s 2・Vận tốc tối đa: 3,5 m/s ・Độ dịch chuyển tối đa: 51 mmp-p ・Khối lượng tải tối đa: 200 kg

Hệ thống hỗ trợ phần trên (phần ứng) được cấp bằng sáng chế Hướng dẫn PS

Hướng dẫn dốc song song là tiêu chuẩn

Tất cả các mô hình có thể được ghép nối trực tiếp với một buồng khí hậu.

Mẫu chèn bảng

Đơn vị: mm

Vị trí vít gắn mẫu

Tải xuống danh mục

Mục lục