Sản phẩm Chi tiết

PET-loạt

hệ thống nhỏ gọn

PET-loạt
(Thu nhỏ, Dải tần số rộng)

Lý tưởng cho phân tích phương thức và đánh giá cảm biến

・Hiệu chuẩn hệ thống đo rung động và đo trở kháng cơ học
・Để đánh giá các cảm biến, cảm biến MEMS hỗ trợ thời đại IoT/IoE và chất nền.
・PET-05H tần số cao rất hữu ích để kiểm tra các đặc tính của cảm biến áp điện và khảo sát phương thức.

Đặc trưng

gọn nhẹ

Cầm tay

Bộ điều khiển rung tương thích

Bộ điều khiển rung linh hoạt cung cấp nhiều loại thử nghiệm.

Khả năng tương thích tần số cao

PET-05H có thể được sử dụng để kiểm tra tần số cao lên đến 40000 Hz.

Mẫu chèn bảng

Đơn vị: mm

Mẫu chèn bảng