TestLab Test & solution

Tokyo Test Laboratory

Đội ngũ nhân viên lành nghề sẵn sàng cho các bài kiểm tra mà các công ty khác không thể thực hiện được.
※Nó được điều hành bởi Zhenken Corporation (một công ty thuộc Tập đoàn IMV).

thông số kỹ thuật

Access

〒252-0185 
870 Hizure, Midori-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa, 252-0185, Japan
TEL 0554-62-6677 FAX 0554-62-6678

  • JRFive minutes by taxi from Fujino Station.
  • Approx. 2Km from center Motor Road Sagamiko IC
Googlemap