TestLab Test & solution

Nagoya Test Laboratory

Hệ thống mới đã được cài đặt để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp ô tô.Cơ sở có khả năng đáp ứng yêu cầu trình độ cao.

Danh mục cơ sở vật chất

thông số kỹ thuật

Access

〒470-0217 
5-2-18, Neura-cho, Miyoshi-shi, Aichi
TEL 0561-35-5189 FAX 0561-36-4470

  • 10 minutes by car from Kurosasa Station or Miyoshigaoka Station on the Meitetsu Toyoda Line
  • getting down to the Miyoshi IC of the Tomei Expressway (about 100m of turning right at the first tollgate)
Googlemap