TestLab Test & solution

e-Test Centre Japan

Chúng tôi tập trung vào việc giải quyết các vấn đề của khách hàng và cung cấp các dịch vụ có giá trị gia tăng cao như phát triển thiết bị mới.

Danh mục cơ sở vật chất

thông số kỹ thuật

Access

〒358-0014 
4102-142 Miyadera, Iruma-shi, Saitama,
TEL 04-2009-1043 FAX 04-2009-1044

Google map