TestLab Test & solution

Thailand Test Laboratory

Chúng tôi cam kết làm việc để phát triển các cơ sở mới, tiếp thu các kỹ thuật phân tích và đề xuất các phương pháp thử nghiệm mới, v.v. để giải quyết các vấn đề của khách hàng với dịch vụ có giá trị cao và mang đến “tương lai an toàn”, “an toàn” và “thoải mái”.

thông số kỹ thuật

Access

Amata City Chonburi Industrial Estate Phase9
700/907 Moo 5 Tambol Nhongkakha, Amphur
Phanthong,Chonburi Province, 20160 Thailand
TEL 0568-44-0145 FAX 0568-44-0150

Googlemap