TestLab Test & solution

Advanced Technology Centre for Environmental testing

Hệ thống kỹ thuật hiện đại để kiểm tra pin và kiểm tra độ rung quy mô lớn.

Danh mục cơ sở vật chất

thông số kỹ thuật

Access

〒409-0133 
Tokyo Nishi Industrial Park, 2193-28, Yatsuzawa, Uenohara-shi, Yamanashi
TEL 0554-62-6677 FAX 0554-62-6678

  • Approximately 10 minutes by taxi from Uenohara Station.
Googlemap