TestLab Test & solution

Advanced Technology Centre for Environmental testing

Hệ thống kỹ thuật hiện đại để kiểm tra pin và kiểm tra độ rung quy mô lớn.

thông số kỹ thuật

Access

〒409-0133 
Tokyo Nishi Industrial Park, 2193-28, Yatsuzawa, Uenohara-shi, Yamanashi
TEL 0554-62-6677 FAX 0554-62-6678

  • Approximately 10 minutes by taxi from Uenohara Station.
Googlemap