TestLab Test & solution

Osaka Test Laboratory

Các thử nghiệm rung động đặc biệt mà các công ty khác không thể thực hiện được, chẳng hạn như thử nghiệm rung động trên mẫu vật lớn và thử nghiệm rung động liên quan đến phương tiện đường sắt.

Danh mục cơ sở vật chất

thông số kỹ thuật

Access

〒555-0011 
2-6-10 Takejima, Nishi-Yodogawa-ku, Osaka
TEL 06-6478-2552 FAX 06-6478-2517

  • 5 minutes walk from the first exit of Kashima Station on JR East and West Line.
  • 5-minute drive from Kashima Exit, Hanshin Expressway Route 11 Ikeda Line.
Googlemap